Pieter Boskma – Simpel Heelal

Pieter Boskma
Simpel Heelal
Nederland, poëzie
Paperback, 144 blz.,
ISBN 978-90-6265-406-2
Eerste uitgave maart 1995

‘Vanuit de dood heb ik gezien
hoe schitterend het minste
sprietje in een onmetelijk weiland
dezelfde taak heeft als de mens:
zicht te richten naar het licht
en ’s nachts de duisternis
te dulden en niet bang te zijn.’

Simpel heelal is de vierde dichtbundel van Pieter Boskma (1956). Over zijn werk schreef de pers onder meer:
«De akkoorden zijn nieuw, hier en daar van een sombere welluidendheid, soms schampend langs het lugubere. En ondank de indruk dat voor deze dichter liefde ook een postmodern verschijnsel is, blijft de bestaansgrond van deze poëzie toch overwegend humanistisch.» – Theun de Vries

«Boskma’s poëzie doet recht aan het romantische levensgevoel en de terreur van de moderne tijd, en is geschreven met veel gevoel voor traditie, en negens kokette, Weltschmerz.» – Joost Zwagerman in NRC Handelsblad
Meer over Pieter Boskma