«Soepele taal en toegankelijke tekst.» – Pauline Kruithof

VoorplatOvidius-75Over ‘Metamorphoses / Ovidius’ van Harrie Geelen in Friesch Dagblad, 21 januari 2023:
Wat is de grens tussen proza en poëzie? Beiden kunnen een verhaal vertellen, de muzikale kant van taal uitlichten en diepgang creëren met vergelijkingen. Zelfs de vorm lijkt soms verwarrend veel op elkaar. In de klassieke oudheid vielen vertellingen en dichtkunst veelal samen. Geschiedenissen, legenden en mythen – zoals de Odyssee of Aeneis – werden opgetekend in een verheven stijl met een vast metrum en gelijkmatige regellengte. Expressieve verzen over liefde of treurnis – bijvoorbeeld die van Palladas of Catullus – bevatten samenhangende bevindingen in gewone taal. Eeuwen later boeien deze werken nog steeds. Zo verscheen onlangs een nieuwe Nederlandse versie van Ovidius’ (43 v. Chr-17 na Chr) omvangrijke epos Metamorphoses (In de Knipscheer, € 39,50), waarin diverse personages een gedaanteverwisseling ondergaan. Vertaler Harrie Geelen (1939) heeft vakkundig de oorspronkelijke hexameter behouden terwijl hij soepele taal opdient en de tekst toegankelijker maakt door het invoegen van witregels. Het boek geeft een pakkend inkijkje in de klassieke cultuur. (…)
Bron
Meer over ‘Metamorphoses’
Meer over Harrie Geelen bij Uitgeverij In de Knipscheer