Edgar Mittelholzer – Een ochtend op kantoor

Edgar Mittelholzer
Een ochtend op kantoor
Oorspronkelijke titel A Morning at the Office
Brits-Guyana
Vertaling Jos Knipscheer
Paperback 206 blz.,
ISBN 90-6265-036-1
Eerste uitgave januari 1980

Een ochtend op kantoor beschrijft de gebeurtenissen van een kleine spanne tijds (een ochtend), in een kleine ruimte (een kantoor) en geeft daardoor een beeld van een hele maatschappij (Trinidad). De veertien uitgebeelde figuren zijn een weerspiegeling van de Trinidads maatschappij qua sociale status (van werkster via lokaal patriciaat tot Engelse koloniaal met alle schakeringen daartussen) qua ras (neger, hindoestaan, chinees, blanke) en qua capaciteiten (van onbenullige windbuil tot veelbelovende carrièremaker). Binnen deze enscenering vindt een gebeurtenis plaats die een kettingreactie teweeg brengt. De negerjongstebediende Horace is verliefd op een dame uit het establishment. Een onmogelijke liefde. Horace durft er dan ook niet voor uit te komen, maar wil aan de andere kant toch ook dat “Zij” het weet. Daarom legt hij anoniem een fragment uit een liefdesgedicht van Shakespeare op haar bureau. In het kleine kantoor brengt dat een kettingreactie teweeg die op alle figuren als een katharsis werkt. De hele roman dient ertoe duidelijk te maken dat een Westindische cultuur alleen kan ontstaan uit de hele hutspot van raciale en nationale elementen waaruit het Westindisch gebied is opgebouwd.
Meer over Edgar Mittelholzer