Wim Klinkenberg – Prins Bernhard. Een politieke biografie

Wim Klinkenberg
Prins Bernhard. Een politieke biografie
Paperback, 576 blz.,
Onze tijd / In de Knipscheer
Eerste uitgave 1979
Derde, verbeterde druk met nieuw Nawoord, 1986
ISBN 90-6265-042-2

In september 1936 verscheen de jonge prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld in ons land als verloofde van kroonprinses Juliana. Sindsdien is het niet meer stil geweest rond de flamboyante Duitse prins die in Nederland en daarbuiten ongekende activiteiten aan de dag legde: bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, voorzitter van de BILDERBERG-conferenties en ‘ambassadeur van het bedrijfsleven’.

Wim Klinkenberg heeft de handel en wandel van prins Bernhard sinds 1956 nauwlettende gevolgd, toen hij als eerste Nederlandse journalist de politieke achtergronden van het HOFCONFLICT blootlegde – dit dank zij zijn nauwe relatie met een van koningin Juliana’s belangrijkste adviseurs. Hij onthulde tevens voor het eerst Bernhards werkkring bij de geheime inlichtingen-afdeling van het nazi-concern IG FARBEN, die na de Tweede Wereldoorlog rechtstreeks leidde tot zijn smeergeld-affaires bij het multinationale bedrijfsleven.

Bij het eerste verschijnen van Klinkenbergs werk vielen hem overwegend stilte, boycot en angstige kritiek ten deel. Inmiddels worden steeds meer van Klinkenbergs stellingen bevestigd: in 1985 door ‘gezaghebbende onthullingen’ over het Hofconflict en in 1986 door het openstellen van vele dossiers over het VERRAAD VAN ARNHEM.

Deze nieuwe, onveranderde editie – in het nawoord geactualiseerd tot voorjaar 1986 – blijft ‘een naslagwerk inzake een machtig interessante periode van de geschiedenis’, die te belangrijk is om met de mantel der Oranje-liefde te bedekken.

«Als men de volle omvang van het drama-Bernhard wil kennen moet men het werk raadplegen van Wim Klinkenberg, omdat dit een zo overweldigend feitenmateriaal heeft bijeengebracht dat het al een wonder mag heten dat Bernhard dit politiek heeft overleefd. Nu ja, lang was het ook niet, want het aftreden van Juliana hield natuurlijk verband met de onmogelijke positie waarin Bernhard was komen te verkeren.» – Anton Constandse in 1980
Meer over Wim Klinkenberg