Ariel Dorfman – Bedrieg de schijn. Verhalen

Ariel Dorfman
Bedrieg de schijn
Oorspronkelijke titel Cría ojos
Chili / Argentinië
Eerste uitgave 1986
i.s.m. uitgeverij Zuid
ISBN 90-6265-233-6

De verhalen in Bedrieg de schijn heeft Ariel Dorfman in ballingschap – deels doorgebracht in Amsterdam – geschreven. Ze zijn een demonstratie van gedrevenheid en vakmanschap en van de overtuiging dat literatuur in deze omstandigheden een daad van verzet moet zijn tegen uitbuiting, onderdrukking en foltering, dat literatuur tot taak heeft het gewenningsproces te ondermijnen en de hoop op betere tijden levend en de solidariteit intact te houden. Dorfman weigert de werkelijkheid onder Pinochet als normaal te beschouwen, en deze verhalen worden dan ook gekenmerkt door een dreigende en drukkende, surrealistische atmosfeer, waarin de verhaalfiguren, meestal gewone mensen, met moed en overtuiging naar een uitweg zoeken. De kracht van Dorfman is dat hij met zuiver literaire middelen werkt zodat de ‘boodschap’ nooit aan de lezer wordt opgedrongen.

De Chileense schrijver Ariel Dorfman (geboren in 1942 in Argentinië) was voor en tijdens de periode Allende zeer actief als stimulator van een eigen Chileense culturele identiteit. Hij publiceerde daarover enkele essays die inmiddels de status ‘klassiek’ hebben gekregen. Na de gewelddadige machtsovername van Pinochet in 1973 koos Dorfman voor een leven in ballingschap, hij doceerde literatuurwetenschappen o.m. in Nederland en de VS. In 1985 verscheen van hem de roman Weduwen.

Ariel Dorfman – Weduwen. Roman

Ariel Dorfman
Weduwen
Oorspronkelijke titel Viudas
Chili / Argentinië
Vertaling Dick Bloemraad
208 blz.,
Eerste uitgave september 1985
ISBN 90-6265-200-X

In een land dat door een militair regime geregeerd wordt, in een dorp waar de meeste mannen weggehaald zijn als rebellen, spoelt op de oever van de rivier het door water onherkenbaar gehavende lijk van een man aan. Een oude boerenvrouw, die haar twee zoons, haar echtgenoot en haar vader vermist, eist het lijk op en weigert het over te dragen aan de plaatselijke militaire autoriteiten voor een anonieme begrafenis. Binnen enkele dagen komen zevenendertig andere vrouwen eenzelfde eis bij de verantwoordelijke legerkapitein indienen…
Weduwen heeft – hoewel gesitueerd in het door de nazi’s bezette Griekenland van de jaren veertig – de verdwijningen in Chili en andere Zuid-Amerikaanse landen tot onderwerp en vooral het verzet daartegen van drie generaties vrouwen; de moeders, echtgenotes en dochters van de slachtoffers. Dorfman vertelt hun aangrijpende verhaal genuanceerd en realistisch en laat de politieke boodschap, zoals het een schrijver van zijn kaliber betaamt, voor zichzelf spreken.

De Chileense schrijver Ariel Dorfman (geboren in 1942) woonde na de staatsgreep van Pinochet in Argentinië, Frankrijk, Nederland (waar hij van 1976 tot 1980 Latijns-Amerikaanse literatuur doceerde aan de Universiteit van Amsterdam) en de Verenigde Staten.Hij publiceerde gedichten (‘Verdwijnen’), essays, korte verhalen en romans. Zijn grote internationale faam dankt hij met name aan deze roman Weduwen.
Behalve in Nederland verschenen/verschijnen edities in o.m. Engeland, Amerika, Denemarken, Zweden, Israël, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan, en vooral in Amerika is het succes groot.