Rudolph Wurlitzer – Schok. Roman

Rudolph Wurlitzer
Schok
Oorspronkelijke titel Quake
Amerika. Roman
Vertaling Peter H. van Lieshout
Paperback 120 blz.,
Eerste uitgave 1977
Tweede oplage 1978
ISBN 978 90 6265 005 8
UITVERKOCHT

«Na een zeer zware aardbeving wordt Los Angeles geteisterd door een golf van terreur. Verschillende gewapende benden voeren niet alleen een strijd tegen het openbaar gezag, maar ook tegen elkaar. Bij de enen is plundering het doel, bij anderen gaat het om niets en niemand ontziende bescherming van het eigen bezit. De gewone man weet nooit met wie hij te maken heeft en is het slachtoffer van allebei. Een voor onze egocentrische tijd symptomatische roman, ongelooflijk knap geschreven. Superlatieve griezel.» – Lektuurgids

«Deze Amerikaanse samenleving, aan z’n lot overgelaten en verlamd door angst, waarin de overlevenden de slachtoffers worden van machtswellustelingen die hen in concentratiekampen bijeen drijven, zou ontsproten kunnen zijn aan de fantasie van een Markies de Sade, en herzien door de Marx Brothers. – France Soir

«Ondanks het zwartste pessimisme is het juist dáárom zo’n hallucinerend ondergangsverhaal geworden, omdat er constant wordt voortgefantaseerd op dingen die in onze wereld al aan de gang zijn. (…) Het verhaal hangt dus niet in de lucht, maar is gebaseerd op de ijzingwekkende toestanden waarin miljoenen mensen nu verkeren – Dat is de grote kracht ervan.» – J.J. Wesselo in De Waarheid

Meer over Rudolph Wurlitzer

Rudolph Wurlitzer – Schok

Rudolph Wurlitzer
Schok
Oorspronkelijke titel Quake
Amerika. Roman
Vertaling Peter H. van Lieshout
Paperback 120 blz.,
Eerste uitgave 1977
ISBN 978 90 6265 005 8
UITVERKOCHT

Rudolph Wurlitzer werd na zijn debuut in 1969 met de roman Nog begroet als ‘een puur schrijverstalent met een enorm lyrisch vermogen’ (Jakov Lind) en ‘hopelijk een nieuw bewijs dat de ‘‘novel of blullshit’’ dood is en dat een nieuwe soort verlichting wortel begint te schieten’ (Thomas Pynchon)
Schok (1972) is zijn derde roman en Wurlitzer bevestigde er zijn faam, als één der belangrijkste vertegenwoordigers van wat in de Amerikaanse literatuur wel het paranoia-surrealisme genoemd wordt, overtuigend mee.

De verteller van het boek is een wat onrustige zwerver die net uit New York in Los Angeles is gearriveerd en zijn intrek heeft genomen in het Tropicana Motel, als zich daar een aardschok voordoet, die op slag elke zekerheid omtrent de (voor)waarden van het leven, omtrent het gedrag van mensen, wegvaagt.
De ik-figuur zoekt zich een weg door de verwoeste stad, ontmoet mensen en verliest ze weer uit het oog, zonder dat hij ooit zal weten wat er van hen geworden is, wordt geconfronteerd met en gerekruteerd door reddingsbrigades, door gewapende groepen burgers die zich georganiseerd hebben om hun eigendommen te beschermen tegen plundering, of juist om te plunderen – een oorlog waarin niemand weet aan welke kant hij staat of wie wat voorheeft. Een nachtmerrie.
Schok is een beklemmend, cynisch verslag van wat er gebeurt als mensen, in een abnormale maar zeer wel denkbare situatie, uit hun emotionele keurslijf breken.
In de New York Post schreef Alan Pryce-Jones over Wurlitzer: «Rudolph Wurlitzer bewoont een nachtmerriewereld… hij brengt zijn lezers evenzeer buiten adem als zichzelf… een onmiskenbaar talent voor wie een stootje hebben kan.»
En Richard Poirier in de Partisan Review: «Wurlitzer is waarschijnlijk de origineelste, opwindendste en talentvolste nieuwe schrijver sinds Thomas Pynchon.»
En Thomas Pynchon: «Wurlitzer is echt, écht goed.»

Rudolph Wurlitzer (1937) woont in New York City. Na drie romans houdt hij zich sinds enige jaren bezig met het schrijven van filmpscripts. Zo is hij bij voorbeeld de auteur van Pat Garret & Billy the Kid. Schok, zijn eerste roman in Nederlandse vertaling, werd indertijd als feuilleton afgedrukt in Rolling Stone.
Meer over Rudolph Wurlitzer