Miguel Barnet – Gallego. Een Galiciër in Cuba

Miguel Barnet
Gallego. Een Galiciër in Cuba
Oorspronkelijke titel Gallego
Vertaling Chris Van de Poel
Cuba.
Paperback, 250 blz.,
ISBN 90-6265-192-5
Eerste uitgave oktober 1985

‘Iedereen droomde van Cuba,’ herinnert zich de 80-jarige Manuel Ruiz aan zijn jeugd in Galicië, het achtergebleven noordwesten van Spanje. Manuel wist het benauwende dorpsleven en de dreigende dienstplicht te ontsnappen en bereikte het beloofde land aan de andere kant van de oceaan. In Havana ontdekte hij de werkelijkheid bij de droom, het leven van een dagloner in de Caribische metropool. Jong, krachtig en ongebonden, was hij bestand tegen dat harde gevecht om het bestaan, maar met het verloop van jaren verlangde hij er steeds meer naar zijn geboortestreek weer te zien.
Bij de terugkeer bleek daar weinig veranderd, en Manuel probeerde zijn geluk in Madrid, waar hij in de Burgeroorlog verzeild raakte. Hij vocht mee aan de kant van de republikeinen, kwam na de nederlaag in een Frans interneringskamp terecht en vertrok voor de tweede keer naar Cuba om zich daar voorgoed te vestigen.

Miguel Barnet (Havana, 1940) is schrijver en etnoloog. In Gallego documenteert hij de verbondenheid van emigranten met hun land van herkomst en de manier waarop zij zich voelen als mensen met twee vaderlanden.
Barnets ‘orale biografieën’ van mensen uit de verschillende Cubaanse bevolkingsgroepen zijn klassiek in hun genre. Sinds het succes van Cimarrón, het verhaal van een weggelopen slaaf wordt zijn werk in tientallen landen vertaald en dient het als stof voor toneel en film.
Meer over Miguel Barnet