«De letterlijke citaten uit de historische bronnen liegen er niet om.» – Koen Poolman

Over ‘Blues op Bezoek van Wim Verbei in OOR (nr. 7),  juli 2024:

Ga er maar aanstaan: een eeuw muziek, van vóór dat veel OOR-lezers geboren waren. (…) In ‘Blues op Bezoek’ schetst Wim Verbei hoe deze toen nieuwe muziek landt in de Hollandse klei. Soms zachtjes, haast onopgemerkt, soms ook net een doffe klap die van the shock of the new. De letterlijke citaten uit de historische bronnen liegen er niet om. De verwarring en verbijstering is aanvankelijk groot, het taalgebruik niet meer van deze tijd en soms ronduit racistisch – omwille van de authenticiteit heeft Verbei ervoor gekozen niks te verbloemen of weg te poetsen. De geschiedenis is zoals zij is. (…) Minutieus volgt ‘Blues op Bezoek’ het spoor van de Amerikanen. Ieder bezoek wordt in de tijdlijn opgetekend, soms uitgediept. (…)  Net als in zijn ‘Booms Blues’ (2011), over de ondergrondse  oorlogsjaren van de blues, is hij meer muziekonderzoeker dan verteller, al is er in het feitenrelaas ook gerust plek voor een sterk verhaal. Het maakt ‘Blues op Bezoek’ een boeiende studie, ook als je bij geen van de tiplijstjes achterin een vinkje kan zetten.

Klik hier voor de recensie
Meer over ‘Blues op Bezoek’
Meer over Wim Verbei bij Uitgeverij In de Knipscheer

OOR geeft ‘Blues op Bezoek’ van Wim Verbei, de originele ‘Mr. Blues’, aan nieuwe abonnees.

Over ‘Blues op Bezoek van Wim Verbei in OOR (nr. 7), 1 juli 2024:

In ‘Blues op Bezoek’ schetst Wim Verbei – in 1971 een van de oprichters van OOR – de opkomst van de Afro-Amerikaanse blues in de lage landen. Een complete geschiedschrijving en tevens cultureel-antropologische studie van een fenomeen dat rond de Tweede Wereldoorlog vanuit Amerika onze kant overwaait en pas twee decennia later op z’n waarde wordt geschat. Minutieus volgt ‘Blues op Bezoek’ het spoor van de Amerikanen, met Big Bill Broonzy als pionier en de cultuurshock die volgt, in ruim 400 rijk geïllustreerde pagina’s. En dat gaat door alle genres heen: pop, soul, rock, dance, punk, hiphop, metal, jazz, folk, ska, chansons, you name it. Van vroeger tot nu, van zwart tot wit en van groot tot klein. En overal is wel een geweldig verhaal bij te vertellen. ‘Een zoektocht naar de ziel van het vinyl’, luidt de aanbeveling. Daar sluiten we ons van harte bij aan.

Klik hier voor de OOR-aanbieding
Meer over ‘Blues op Bezoek’
Meer over Wim Verbei bij Uitgeverij In de Knipscheer