Ineke van Mourik – Tropenritme

Ineke van Mourik
Tropenritme
Nederland
Roman
Paperback, 234 blz.,
ISBN 978-90-6265-295-2
Eerste uitgave oktober 1988

Tropenritme, de eerste roman van Ineke van Mourik, is een meeslepend literair document over de strijd tegen het gevoel van stilstand, van machteloosheid, dat het gevolg is van schokkende – maatschappelijke én persoonlijke – ervaringen, tegen de achtergrond van de opkomst van en de ontwikkelingen binnen de vrouwenbeweging in de jaren zeventig.

In een poging om aan die bewegingloosheid te ontsnappen, maakt de ik-figuur, op instigatie van en samen met haar vriendin, het Indische meisje dat door de ik Het Grijze Kind genoemd wordt, een reis door Indonesië. De brieven die zij onderweg schrijft aan twee vriendinnen – De Oude Tovenaar en Orlando –, aan haar twee broers en aan Het Grijze Kind, beslaan het grootste deel van het boek. Ze vormen het verslag van een reis van niet-zien naar zien, van slaap naar wakker worden, van depressie naar verwerking van rouw, en tevens van de reis en het reizen zelf.
Hoewel de ik-figuur in haar brieven ook journalistiek en essayistiek bedrijft en uitgesproken meningen en feministische theorieën niet uit de weg gaat, is Tropenritme een boek met de kracht van goede literatuur, dat zeer veel lezers zal aanspreken, ongeacht hun sekse of seksuele geaardheid.

Ineke van Mourik (Ravestein, 1949) studeerde in Nijmegen, waar zij o.m. betrokken was bij de oprichting van De Feeks, een van de eerste vrouwenboekwinkels in Nederland. Zij zat in de redactie van Lover (Literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging) en het Lesbisch Prachtboek (Sara, 1979). Sinds 1982 woont zij in Amsterdam. Zij is redactrice van Lust & Gratie en maakt deel uit van de dichteressengroep De Nieuwe Wilden.