Edgar Mittelholzer – Een ochtend op kantoor. Globepocket

Edgar Mittelholzer
Een ochtend op kantoor
Oorspronkelijke titel Morning at the Office
Vertaling Jos Knipscheer
Brits-Guyana
Globepocket 248 blz.
Nawoord Jos de Roo
ISBN 978-90-6265-708-7
Eerste uitgave maart 1992

‘Laconiek en mild-satirisch’ – NRC Handelsblad

‘Gek eigenlijk, hoe we soms nerveus zitten te wachten op de nieuwe bestseller van een gevestigde schrijver, en uit een totaal onverwachte hoek komt dan een roman, nota bene uit 1950, je grijs lezersbestaan verblijden: een meesterwerk.’ – De Standaard

Het Caribische eiland Trinidad is een smeltkroes van bevolkingsgroepen. Zo ook het kantoor in Port of Spain waar de veertien werknemers in vijf uur tijds onontkoombaar met zichzelf en elkaar worden geconfronteerd als de eenling Mortimer Barnette binnenkomt voor een advertentie. Voor hem blijkt de integriteit van het individu belangrijker dan diens identiteit.

Een ochtend op kantoor markeert het startpunt van de moderne Caribische literatuur.
Edgar Mittelholzer werd in 1909 geboren te New Amsterdam in Brits-Guyana. Hij was Caribiaan en wilde Europeaan worden – en dualisme dat hem in 1965 noodlottig werd. Van hem verschenen o.a. in Nederlandse vertaling De kinderen van Kaywana en – in 1991 – Mijn beenderen en mijn fluit.

Edgar Mittelholzer – De kinderen van Kaywana. Roman

Edgar Mittelholzer
De kinderen van Kaywana
Oorspronkelijke titel Children of Kaywana
Vertaling Hans de Vries
Brits-Guyana
ISBN 90-6265-088-0
Eerste uitgave 1981
Tweede gewijzigde druk 1982

De kinderen van Kaywana is een historische kolonisten- en familieroman over het Nederlandse plantersgeslacht Van Groenwegel in het tropische decor van West-Indië. De familiegeschiedenis begint in 1611 met Kaywana, de fiere Indiaanse halfbloed, die de grondslag legt voor de traditie van moed en hardheid, en eindigt anderhalve eeuw later tijdens het bloedige voorspel van de grote slavenopstand met Hendrickje, een levenslustige vrouw zonder moraal.

Opkomst en ondergang van een Hollands plantersgeslacht is het thema van deze openhartige roman, die het wel en wee verhaalt van de Van Groenwegels in de Caribische jungle. De sensationele gebeurtenissen – hoe bandeloos en wreed ze soms ook zijn – hebben echt plaatsgevonden. Edgar Mittelholzer is erin geslaagd een boeiende vermenging van historie en fictie te scheppen, groots van visie en belangwekkend. Maar bovenal is De kinderen van Kaywana een roman die de lezer meesleept: Mittelholzer beschikt over een sterk uitbeeldingsvermogen, dat niet alleen de tijd, maar ook het ontembare grootse land, de gloed van de zon en de mens in zijn goed en kwaad volledig voelbaar maakt. Zo wordt duidelijk dat het gevaar voor de mens en zijn menselijke waarden schuilt in het zich meedogenloos handhaven met alle – ongeacht welke – middelen.
Zelden werd het koloniale leven in vroegere tijden zo onthullend beschreven als in deze roman van Edgar Mittelholzer, die wel de grondlegger van de Caribische literatuur wordt genoemd.

Edgar Mittelholzer, die in New Amsterdam, Brits-Guyana, werd geboren, groeide in deze kolonie op en de ervaringen die hij er opdeed, drukten hun stempel op zijn latere literaire arbeid. Na tot 1941 daar te hebben vertoefd, in welk jaar ook zijn eerste boek verscheen, diende hij bij de Trinidad Volunteer Naval Reserve. Vervolgens woonde hij zes jaar in Trinidad, waarna hij naar Engeland overstak om daar een functie bij de British Council te bekleden en ten slotte zich geheel en al aan zijn schrijverschap te wijden.
In 1980 verscheen van hem in Nederlandse vertaling Een ochtend op kantoor dat beschouwd wordt als een hoogtepunt in de wereldliteratuur en geldt als de bron waaruit de brede hoofdstroom van de moderne Caribische literatuur ontsprongen is.

Edgar Mittelholzer – Een ochtend op kantoor

Edgar Mittelholzer
Een ochtend op kantoor
Oorspronkelijke titel A Morning at the Office
Brits-Guyana
Vertaling Jos Knipscheer
Paperback 206 blz.,
ISBN 90-6265-036-1
Eerste uitgave januari 1980

Een ochtend op kantoor beschrijft de gebeurtenissen van een kleine spanne tijds (een ochtend), in een kleine ruimte (een kantoor) en geeft daardoor een beeld van een hele maatschappij (Trinidad). De veertien uitgebeelde figuren zijn een weerspiegeling van de Trinidads maatschappij qua sociale status (van werkster via lokaal patriciaat tot Engelse koloniaal met alle schakeringen daartussen) qua ras (neger, hindoestaan, chinees, blanke) en qua capaciteiten (van onbenullige windbuil tot veelbelovende carrièremaker). Binnen deze enscenering vindt een gebeurtenis plaats die een kettingreactie teweeg brengt. De negerjongstebediende Horace is verliefd op een dame uit het establishment. Een onmogelijke liefde. Horace durft er dan ook niet voor uit te komen, maar wil aan de andere kant toch ook dat “Zij” het weet. Daarom legt hij anoniem een fragment uit een liefdesgedicht van Shakespeare op haar bureau. In het kleine kantoor brengt dat een kettingreactie teweeg die op alle figuren als een katharsis werkt. De hele roman dient ertoe duidelijk te maken dat een Westindische cultuur alleen kan ontstaan uit de hele hutspot van raciale en nationale elementen waaruit het Westindisch gebied is opgebouwd.
Meer over Edgar Mittelholzer