Judith Postema – Beschuit met tranen. Interviews over Postnatale depressie

Judith Postema
Beschuit met tranen. Interviews over Postnatale depressie
Nederlands
Paperback 120 blz.,
ISBN 90-6265-167-4
Eerste uitgave 1983
Tweede druk september 1986

Niet alle vrouwen zijn direct gelukkig als zij moeder worden, dat is normaal. Als de ‘huildagen’ echter niet overgaan, kan er sprake zijn van een postnatale depressie. Hoewel het verschijnsel al eeuwenoud is, heeft het pas de laatste tijd een naam.

Sedert een paar jaar houden verpleegkundige Eileen Hilverink en gynaecoloog Ernst Loendersloot een speciaal PND-spreekuur. Op basis van hun ervaringen heeft Judith Postema Beschuit met Tranen geschreven.
In afzonderlijke hoofdstukken vertellen vijf vrouwen over hun ervaring met PND, het ziekteproces, het herstel en de reacties van hun omgeving.
Verder geeft een vijftal hulpverleners onder wie een huisarts en een psychologe hun visie. Tot slot is er een hoofdstuk gewijd aan de ervaringen van partners.

In principe kan iedere vrouw na de geboorte van een kind PND krijgen. Beschuit met tranen zal er zeker toe kunnen bijdragen dat zowel vrouwen als hun naaste omgeving eerder de klachten herkennen, zodat veel onnodig leed voorkomen kan kan worden. Hopelijk zal dit boek ook hulpverleners meer inzicht verschaffen in deze ’vergeten ziekte’.