Francis Bebey – De muziek van Afrika

Francis Bebey
De muziek van Afrika
Vertaling Marianne Gossije
Afrika
Vormgeving Josepha Hulskes
gebrocheerd, met foto’s van Jan Kees van de Werk, 176 blz.,
eerste druk april 1993
ISBN 978 90 70306 18 2

«Als Afrika de wereld iets te bieden heeft, is het de muziek. In het westen weet men nog heel weinig van onze muziek. Men denkt daarbij uitsluitend aan ritme. Maar dat is slechts één van de aspecten ervan. In het westen weet men vrijwel niets van de uitzonderlijke kracht van onze muziek, een kracht die ons helpt het leven, de wereld te begrijpen.
Muziek is in Afrika niet zomaar een kunst. Niet enkel tonen en ritme. De muziek is een manier van leven die zicht uitstrekt tot in de andere wereld. Muziek staat ten dienste van de hele gemeenschap. Muziek is van levensbelang. Zonder muziek kunnen de mensen niet bestaan. Muziek is een geloof. De musicus maakt al spelend contact met het onzichtbare.»

Blijkens deze onlangs gesproken woorden, kan Francis Bebey zich nog geheel goed vinden in zijn boek, dat al tientallen jaren als standaardwerk geldt. Als gevierd schrijver, dichter en musicus en daarnaast etnomusicoloog, was hij de aangewezen persoon om voor een breed toegankelijk werk over Afrikaanse muziek te schrijven.
De muziek van Afrika is een ideale gids voor wie wil luisteren naar Afrikaanse muziek. De oorspronkelijke Franse uitgave was de hausse van Afrikaanse populaire muziek vóór. Juist omdat Bebey bewust de traditionele muziek centraal stelt, is het boek volledig actueel gebleven: het geeft ons aan de hand van goed gedocumenteerde voorbeelden een indruk van een unieke wijze van omgaan met muziek. Die houding, die tevens het product is van de sociale, mythologische en religieuze dimensies van een cultuur, schemert onmiskenbaar door in de meest viale Afrikaanse popmuziek, en is er mogelijk zelfs het geheim van te noemen.
Wie zich eenmaal op Bebeys uitnodiging aan een verkenningstocht waagt, zal er, mede dankzij de talrijke illustraties en de speciaal voor deze editie gecompileerde discografie, niet snel van terugkeren.

«Het beste boek ooit verschenen over Afrikaanse muziek.» – Village Voice