Georgi A. Arbatow/Willem Oltmans – Het sowjetstandpunt. Moskou’s visie op de oost-west-politiek

Georgi A. Arbatow/Willem Oltmans
Het sowjetstandpunt. Moskou’s visie op de oost-west-politiek
Vertaling Graa Boomsma/Irma van Dam
Paperback 356 blz.,
ISBN 90-6265-080-5
Eerste uitgave maart 1981

Professor Georgi A. Arbatow, historicus en lid van de Academie van Wetenschappen der USSR, is directeur van het Moskouse Noord-Amerika-instituut en geldt als leidende westpolitieke adviseur van het Kremlin. Hij gaat hier in op vragen over o.m. (kern-)bewapening, mensenrechten, Afghanistan, China, de oost-west-handel, de Russisch-Amerikaanse betrekkingen en de toekomst van de ontspanning, en verduidelijkt het sowjet-standpunt aan de hand van concrete voorbeelden en stappen. Georgi Arbatow, die – evenals Cyrus Vance, Egon Bahr en Joop den Uyl – deel uitmaakt van de ontwapeningscommissie-Palme, pleit in het sowjet-standpunt ervoor de ‘beproevingen van de ontspanning’ te verduren als enig alternatief tegenover een hernieuwde Koude Oorlog of een nucleaire catastrofe.

Prof. Arbatows verkiezing tot lid van het centrale comité van de CPSU in maart 1981 viel samen met de aankondiging van nieuwe Russische initiatieven om de oost-west-dialoog te activeren.

Willem Oltmans had dit boek geconcipieerd om de heersende opvattingen in de Sowjet-unie over de oost-west-relaties voor het westerse publiek toegankelijk te maken. De vragen die de grondslag vormen voor de tientallen gesprekken met prof. Arbatow tot eind januari 1981, had hij opgesteld in samenwerking met buitenland-deskundigen in de Verenigde Staten en naar aanleiding van zijn contacten met vooraanstaande politici in het Westen en de Derde Wereld.