F. Baruch, W. Klinkenberg, D. Lataster, H. Lataster-Van Hall – De rode vlag gestreken

F. Baruch, W. Klinkenberg, D. Lataster, H. Lataster-Van Hall
De rode vlag gestreken
Een kritiek op het ontwerppartijprogram van de CPN
Paperback, 142 blz.,
ISBN 90-6265-135-6
Eerst uitgave 1982

Dit boek is van een bijzondere actualiteit. Het is niet alleen een welkome en gezaghebbende analyse van het ontwerp/program der CPN, het verschijnt bovendien op een moment dat ook binnen die CPN duidelijke en krachtige geluiden klinken die de ‘vernieuwing’ van hun partij in de richting van een tandeloos reformisme afwijzen. Het lijkt aldus niet teveel gezegd, dat De rode vlag gestreken al diegenen die zich verontrust afvragen waar het met het wetenschappelijke socialisme in Nederland naar toe gaat, het veel te lang gemiste antwoord geeft.

Drie van de vier auteurs zijn oud-leden van de CPN, in de jaren zestig uit die pratij verwijderd omdat zij reeds toen hun stem verhieven tegen de opportunistische breuk met het internationalisme. Alle vier behoorden zij tot de redactie en medewerkers van het tijdschrift Communistische Notities dat in de periode 1967-1977 de beginselen van het marxisme/leninisme hoog hield en daaraan ook de politieke daden en geschriften van de CPN toetste. Dit vanuit een zelfde bezorgdheid over het lot van de communistische beweging in dit kleine land met zijn grote multinationale kapitaalsmacht. De auteurs wijzen overigens iedere gedachte van een ‘terug’ naar sektarisch dogmatisme onvoorwaardelijk af. Zij laten integendeel zien, hoe zich de marxistische/leninistische theorie, overeenkomstig haar grondslag, mét de ontwikkeling van het imperialistische kapitalisme en het reële socialisme heeft verrijkt dank zij het werk van onderzoekers in Oost en West. De leiding van de CPN en haar ontwerp-program wordt mede in dat licht onthuld als beginselloze obstakels op de lange weg naar de bevrijding van de arbeid.

In dit voor Nederlandse begrippen unieke geschrift komen o.m. aan de orde± communisten en de vredesbeweging – vrouwenbeweging – vakbeweging – democratie – klassenstrijd – de landen van het reële socialisme en in het bijzonder de Sovjet-Unie – de bevrijdingsbeweging in de vroegere koloniale landen.