Herman Brusselmans – Prachtige ogen. Roman

Herman Brusselmans
Prachtige ogen
België, Roman
Paperback 190 blz.,
ISBN 90-6265-156-9
Eerste uitgave maart 1984

Met Prachtige ogen offreert Herman Brusselmans zijn lezers wederom een langgerekte lachbui, zoals hij dat ook al met Het zinneloze zeilen deed. Opnieuw duidt de lach echter niet op levensvreugd. Brusselmans noch zijn personages zijn vrolijke kwasten, en minst van al Julius Cramp in Prachtige ogen.
Moedeloos sjokt deze weinig gemotiveerde student dagelijks naar de Rijksuniversiteit in Gent. Hij baalt al lange tijd voor hij er arriveert, en de rest van het verblijf aldaar is ook niet veel zaaks. Cramp voelt dat het zo niet verder kan en hij kiest willekeurig een dag uit waarop hij de misère een halt zal toeroepen. Hoe dat gebeurt wordt echter vooral bepaald door een samenloop van even alledaagse als uitzonderlijke gebeurtenissen. Brusselmans laat Cramp over dit alles zelf aan het woord. Daarin heeft hij gelijk gehad, want de wijze waarop Cramp zijn hilarische tragiek etaleert is door een schrijver moeilijk te overtreffen.

Over Het zinneloze zeilen (de verhalenbundel waarmee de in 1957 geboren Herman Brusselmans in 1982 debuteerde) schreef de pers: ‘Deze verhalen getuigen van een werkelijk bizarre fantasie en van uitzonderlijk talent… De personages in Het zinneloze zeilen zijn volslagen gedesoriënteerd en daarom hartstochtelijk eenzaam. De ontregelde hilariteit waarmee Brusselmans ze voorgoed heeft getekend onderstreept die eenzaamheid op een zonderlinge en onvergetelijke manier. Dit vermogen maakt deze Vlaamse auteur bij zijn debuut al uniek.’ (Arnhemse Courant, Thomas Verbogt).
Meer over Herman Brusselmans

Herman Brusselmans – Het zinneloze zeilen. Verhalen

Herman Brusselmans
Het zinneloze zeilen
België, verhalen
Paperback 160 blz.,
ISBN 90-6265-116-X
Eerste uitgave oktober 1982

In het openingsverhaal van deze bundel laat Herman Brusselmans zijn ik-figuur verklaren: ‘Tijdens deze busrit zette ik me ernstig aan het denken, omdat dit hoort bij een taak als schrijver: de werkelijkheid bedenken tijdens busritten om die naderhand te beschrijven, op onderhoudende boeiende interessante vermakelijke feeërieke wijze.’

De vier verhalen in Het zinneloze zeilen laten een ‘werkelijkheid’ zien waarin de waanzin en de willekeur als het ware tot thema geworden zijn. Brusselmans confronteert zijn personages – en zijn lezers – met een onstuitbare opeenvolging van tragi-komische, hilarische en absurdistische situaties waarin pogingen om ‘normaal’ te functioneren steeds duidelijker tot mislukken gedoemd zijn.

Herman Brusselmans werd in 1957 geboren in Hamme (België). Hij studeerde Germaanse Filologie en leverde bijdragen aan literaire tijdschriften als Heibel, Koebel en Yang.
Het zinneloze zeilen is zijn eerste boek.
Meer over Herman Brusselmans