«Oud zeer dient opgerakeld te worden om recht te doen aan hen die zo bezeerd werden.»

VoorplatHaarlemmers en de slavernij-75Op 16 mei 2023 werd in het Noord-Hollands Archief in Haarlem het ‘Haarlemmers en de slavernij’ gepresenteerd. Uitgever Franc Knipscheer mocht namens de auteurs het eerste exemplaar overhandigen aan Jos Wienen, burgemeester van Haarlem. “(…) Het was eind 2016 toen Ineke Mok en Dineke Stam op bezoek kwamen op de uitgeverij met de idee een stadsgids te maken over sporen van slavernij in het Haarlemse. (…) We dachten aan een handzame publicatie, een gids eigenlijk, van zo’n 120 bladzijden met misschien wel 80 illustraties; de calculatie kwam toen al uit op een winkelprijs van € 34,50. Naarmate de tijd verstreek kwamen de schrijfsters in hun onderzoek steeds meer aspecten van en connecties met dat slavernijverleden op het spoor. Elk spoortje moest worden nagetrokken en geverifieerd en omschreven. Wat begon als een aardig en nuttig idee groeide uit tot een groot historisch onderzoek. De inzet daarbij was een wetenschappelijk oordeel; niet omwille van het véroordelen van nazaten. (…) En nu heb ik het eindresultaat in handen: bijna 1 kilo historie, een gewichtig boek over een ernstig onderwerp. We weten dat geschiedenis behalve trots kan geven ook pijn kan doen omdat het zichtbaar maakt wat in archieven verstofte en dreigde te vergelen. Maar ook oud zeer dient opgerakeld te worden om recht te doen aan hen die zo bezeerd werden. En om anno 2023 die geschiedenis van ‘Haarlemmers en de slavernij’ te vertellen bleken niet 120 maar 360 bladzijden nodig te zijn. En gelukkig werd die noodzaak gezien door diverse subsidiegevers, waardoor het boek ondanks de omvang, door velen gekocht en gelezen kan worden voor een fractie van de waarde, te weten € 19,50. (…)”
Lees hier de tekst bij de overhandiging
Meer over ‘Haarlemmers en de slavernij’