Buchi Emecheta – Het hoofd boven water. Autobiografie

BUCHI EMECHETA
Het hoofd boven water

Oorspronkelijke titel Head Above Water
Vertaling Andrea Goldberg
Nigeria, autobiografie
Paperback, 336 blz
ISBN 90-6265-294-8
Eerste druk mei 1989

Toen haar huwelijk op 22-jarige leeftijd stuk liep, was zij inmiddels met haar man naar Londen verhuisd en had zij vijf kinderen. Terwijl zij die alleen opvoedde studeerde ze sociologie en werkte ze o.m. als bibliothecaresse en als jongerenwerkster in opvangcentra voor zwarte drop-outs.
Na haar studie heeft zij aan universiteiten in Engeland, Nigeria en de Verenigde Staten gedoceerd. Tot nu toe publiceerde ze een tiental romans, documentaires en kinderboeken, waarvoor zij met diverse prijzen werd bekroond en die haar tot Afrika’s meest gelezen schrijfster hebben gemaakt.

Het hoofd boven water is het verhaal van haar leven. Een indrukwekkend verhaal, waarin niet alleen veel wetenswaardige feiten staan voor wie haar boeken heeft gelezen, maar ook observaties van de verschillende gemeenschappen, die van onschatbare waarde zijn voor ieder die de ontwikkeling van een multiculturele samenleving een goed hart toedraagt.

Buchi Emecheta werd in 1944 geboren als oudste dochter van Ibo’s die van het platteland naar de Nigeriaanse hoofdstad Lagos waren getrokken. Na de dood van haar vader in Burma verwierf zij zich op eigen kracht en initiatief een studiebeurs op een zendingsschool en trouwde ze op jonge leeftijd met een man die zij zelf had uitgekozen.