«Poëtische stijl, diepgaande wijsheid.» – Saya Yasmine Amores

SelmanOver ‘En de zee spleet in tweeën’ van Ibrahim Selman:
Ik heb dit boek gelezen omdat ik de auteur ervan, Ibrahim Selman, ken. Wij zaten bij dezelfde uitgever en als je elkaar kent dan informeer je naar elkaars boeken. Een andere reden waarom ik dit boek ben gaan lezen, is dat ik de omslag mysterieus vind. Het is alsof iemand zijn gezicht niet wil laten zien en toch komt hij heel even wazig tevoorschijn. Zoiets van: Ik ben er nog. ‘En de zee spleet in tweeën’ gaat over de oorlog in Koerdistan. De verzetsstrijders, genaamd Peshmerga, strijden tegen het regiem van Saddam Hoessein. Shero, een programmamaker bij de Iraakse staatsomroep, draagt bij aan de stem van de Peshmerga. Zijn leven is in gevaar. Hij moet zijn vrouw en twee kinderen achterlaten en wegvluchten van Bagdad. Zijn vluchtroute is: Bagdad, Iran, Syrië om uiteindelijk in Nederland aan te komen – het land van vrijheid. Onderweg ontmoet Shero talloze mensen met wie hij korte vriendschappen heeft. Hij is goed in het leggen van sociale contacten. Hij spreekt mensen aan alsof hij ze allang al kent. En de vriendelijkheid wordt even hartelijk beantwoord. (In oorlog en nood praten mensen veel gemakkelijker tot elkaar en delen elkaars leed.) Hij hoeft alleen maar zijn naam te noemen en mensen weten meteen wie hij is: de radioprogrammamaker die kort geleden dingen zei die hij niet had moeten zeggen. (…) Het boek is in een poëtische stijl geschreven. Zinnen resoneren met een diepgaande wijsheid. (…)
Dichter en beeldend kunstenaar Saya Yasmine Amores publiceerde eerder gedichten en romans onder het pseudoniem Cándani.
Lees hier verder
Meer over En de zee spleet in tweeën
Meer over Saya Yasmine Amores op deze site
Meer over Cándani bij Uitgeverij In de Knipscheer

«Quito Nicolaas profileert zich op originele wijze met een heel eigen stem.» – Brede Kristensen

VoorplatArgus-75Over ‘Argus’ van Quito Nicolaas in Amigoe / Ñapa, 31 augustus 2019:
(…) Zijn poëzie is van deze wereld en deze tijd. De gedichten vormen de uitdrukking van een grote variëteit aan menselijke ervaringen. Gezien door de ogen van de Griekse mythologische figuur Argus, de veel-ogige reus die alles zag. Er zijn dichters die voortdurend hetzelfde thema aansnijden. Bij Nicolaas is dat bepaald niet het geval. (…) Nicolaas constateert een concreet gedrag, hij observeert scherper, legt verbanden, toont tegenstellingen, en zonder het expliciet te zeggen worden we stap voor stap met onzinnigheid en triestheid geconfronteerd. Als poëzie meer dan welke andere kunstvorm waarheid onthult, zoals filosoof Martin Heidegger graag zei, dan mag deze poëzie als illustratie dienen. (…) Alles overwegend concludeer ik dat Quito Nicolaas als dichter zich op originele wijze met een heel eigen stem heeft geprofileerd, volstrekt anders dan zijn dichtende eilandgenoten, anders dan andere Caribische dichters, anders ook dan de dichters van ons koninkrijk. Nicolaas speelt minder met taal, drukt niet direct gevoelens uit, is meer bedachtzaam, filosofisch, gevoelig voor maatschappelijke trends, en bovendien maatschappij en cultuurkritisch. Het diepzinnige, waarover maar weinig gezegd kan worden, schuwt hij niet. In zijn beste gedichten functioneren zijn metaforen optimaal en ongekunsteld. (…)
Tekst van de recensie is voor studenten Neerlandistiek en Caribistiek op verzoek verkrijgbaar
Meer over ‘Argus’
Meer over Quito Nicolaas bij Uitgeverij In de Knipscheer

De pers over ‘En de zee spleet in tweeën’

SelmanOver ‘En de zee spleet in tweeën’ van Ibrahim Selman:

«Deze roman is het indringende verhaal van een rusteloze vlucht. Ibrahim Selman, afkomstig uit Iraaks Koerdistan, is zeker niet de eerste vluchteling die zijn ervaringen aan het papier toevertrouwt. Wat zijn verhaal bijzonder maakt, is zijn stilistische aanpak. Het grootste gedeelte van de roman bestaat uit gesprekken zonder dat zelfs maar wordt aangegeven wie wat zegt – wat het gevoel van vervreemding versterkt. Selman wisselt de gesprekken af met een al even opmerkelijke stijlfiguur: dromen, gedachten, mijmeringen, herinneringen aan gebeurtenissen uit het heden en verleden, die consequent in de tweede persoon enkelvoud worden beschreven. Selman weet het gevoel van ontheemd zijn met zijn karakteristieke stijl overtuigend duidelijk te maken.» – Roeland Sprey in Leeuwarder Courant

«De kracht van de roman is de navoelbare angst van de vluchteling, zijn dreigende dromen. Elke vluchteling heeft uiteraard zijn eigen relaas. Maar zulke verhalen kregen we tot nu toe in onze taal nauwelijks te lezen. Daarom is het goed dat in ‘En de zee spleet in tweeën’ de bewogen geschiedenis van Shero is beschreven. De vaderlandse literatuur krijgt er op de koop toe een aantal uitheemse locaties bij. Nederland ligt aan de Maas maar zodoende ook een beetje aan de Tigris.» – Hans Warren in de Provinciale Zeeuwse Courant

«En dan schrijf je een boek als een film, onderbroken door passages die in de ‘jij-vorm’ zijn geschreven waarin je uitlegt wat je deed, waarin je relativeert. Het is een sober boek, dat wil zeggen er is geen colour locale, je moet het met de woorden doen. En dat is echt genoeg. Die woorden boren diep in het gevoelsleven van de lezer. Ze boren net zo hard als Farhad boorde in de berg om bij de vrouw die hij liefhad, Shirin te komen. Het is hem nooit gelukt. Het verhaal van Farhad en Shirin is een eeuwenoud verhaal over twee gelieven die elkaar niet kunnen bereiken ondanks alle inspanningen. Je vindt dit verhaal in allerlei vormen terug, in Iran, Irak, Turkije. Het is een symboolverhaal. Maar het boek van Ibrahim Selman is meer dan een symbool. Je kunt de woorden aanraken, je kunt praten over het verhaal en filosoferen over de gedachtewereld van de schrijver. Ibrahim Selman schreef het boek in een taal, die hij heeft geleerd in andere omstandigheden. En het is verbijsterend. Zijn taalgebruik heeft iets met een tuin te maken waarin bloemen bloeien, maar waarin ook rotsblokken liggen. Deels strelend, deels striemend. Het boek is hierdoor bijna een gedicht. De beeldspraak is soms zo mooi dat je de roman even weg moet leggen om de schoonheid van de taal tot je door te laten dringen.» – Anneke Krijthe
Meer over ‘En de zee spleet in tweeën’
Meer over Ibrahim Selman bij Uitgeverij In de Knipscheer

Karel de Vey Mestdagh – Ruwe olie

Karel de Vey Mestdagh
Ruwe olie

Roman. Nederland-Curaçao
Ingenaaid, 304 blz., € 19,50
ISBN 978-90-6265-651-6
Eerste druk 2010

‘Onder het immense dek wiegde het stinkende zwarte goud op de lange deining van de oceaan. Crude, hoe ruw kon olie zijn!’

De wereld in 2001. VN-sancties worden aan alle kanten ontdoken. Illegale olie is onderweg uit Irak als de Verenigde Staten worden getroffen door terreur. Een tankerkapitein komt in gewetensnood. Daarna raakt alles in een maalstroom. De Amerikanen handelen raadselachtig – Curaçao wordt erbij betrokken. Het eiland komt klem te zitten tussen zwendel en machtspolitiek. En daar dwars doorheen speelt passie, en twijfel. De hoofdpersonen uit dit boek rest uiteindelijk niets anders dan schoon schip te maken. Ieder op zijn eigen manier. Ruwe olie laat zien hoezeer internationale gebeurtenissen kunnen ingrijpen in het leven van gewone mensen.

Ibrahim Selman – Ik dacht aan kokosnoot

Ibrahim Selman
Ik dacht aan kokosnoot

Irak / Koerdistan
Roman
Gebonden met stofomslag , 192 blz. € 17,90
ISBN 90 6265 533 5
Eerste druk 2002

Meedogenloze tweede roman van Ibrahim Selman

In Ik dacht aan kokosnoot wordt Shahin vanaf de eerste schooldag door zijn onderwijzer mishandeld. Thuis is het niet veel beter. Pas op zijn twintigste rondt hij de lagere school af waarna zijn machtige oom hem op de militaire academie van Bagdad weet te krijgen. Daar komen Shahins onvermoede kwaliteiten naar boven. Hij blijkt meedogenloos, schuwt niets en niemand en leert het begrip loyaliteit in alle facetten van zijn levenswandel toe te passen: van de liefde tot verraad, van moord tot seks. Hij draagt zijn lot zonder enig inzicht en juist dát nu werkt vertederend in het licht van zijn tekortkomingen.

Met deze tweede roman brengt Selman de lezer naar het onderbelichte Koerdistan van onze tijd. De hoofdpersoon Shahin gaat gebukt onder krachten waar hij volstrekt geen vat op heeft, maar het deert hem niet. Gehard door zijn naïviteit – of naïef door zijn hardheid – vecht hij om en om tegen en vóór de Koerdische zaak. Nederland fungeert als tussenstop om in meer dan één opzicht zijn wonden te likken. De zuinige, poëtische stijl die Selman hanteert, schept een decor van beklemming waarin tederheid subiet wordt afgewisseld door passages die de goedkeuring zullen wegdragen van de lezer met een sterke maag.

Als in een naturalistische roman van Emile Zola laat Ibrahim Selman zien hoe natuurlijk het is om meedogenloos te worden in een onbarmhartige wereld. Het boek is daarmee een antwoord op het onbegrip van de westerse wereld die de doodsdrift en de woede van die andere wereld maar niet kan plaatsen.

Ik dacht aan kokosnoot is een wrange komedie en een klap in het gezicht van de lezer. Het doet geen pijn, maar de afdruk van de hand blijft zichtbaar.

Ibrahim Selman (geboren in Koerdistan, Noord-Irak), debuteerde in 2000 als Nederlandse romanschrijver met En de zee spleet in tweeën.

Ibrahim Selman – Vrijheid is dood. Gedichten

SelmanVrijheidIbrahim Selman
Vrijheid is dood

gedichten
Nederland, Irak
genaaid gebonden met stofomslag,
48 blz., € 13,50
Eerste uitgave 2000
ISBN 978-90-6265-483-3
uitverkocht

Ibrahim Selman (1952), Koerd uit Irak, debuteerde in 1988 in het Nederlands met de dichtbundel Dans van een bevroren land. In 2000 maakt hij als Nederlandstalig schrijver naam met En de zee spleet in tweeën, zijn eerste (semi-autobiografische) roman over de harde, absurde en soms ook komische werkelijkheid van de vlucht van de hoofdpersoon uit Irak naar Nederland.

vraag niets over mijn verleden
mijn moeder kust de aarde
mijn vader de gifbeker
ik raap hun zuchten
hun wonden gapen in mijn handen
hun dromen stollen mijn bloede
en je twijfelt aan mijn identiteit
vals

Vrijheid is dood (2000) is zijn tweede dichtbundel. Ook in deze bundel spelen Selmans thema’s een rol en belichten alle kanten van zijn vrijheid: assimilatie, illusie, heimwee. Het is poëzie met sterke beelden die, wortelend in een orale traditie, hardop gesproken nog aan kracht wint.
Meer over ‘Vrijheid is dood’
Meer over Ibrahim Selman bij Uitgeverij In de Knipscheer