Sybille Knauss – Ach Elise of Liefhebben is louter eenzaamheid. Roman

Sybille Knauss
Ach Elise of Liefhebben is louter eenzaamheid
Oorspronkelijke titel Ach Elise oder Lieben ist ein einsames Geschäft
Vertaling Harrie Lemmens
Duitsland
Gebonden, 188 blz.,
ISBN 90-6265-120-8
Eerste uitgave 1986

Ach Elise of Liefhebben is louter eenzaamheid is een eigentijdse roman waarvan de handeling zich aan het begin van de vorige eeuw afspeelt: het levensverhaal van de ongeliefde geliefde van een groot dichter. Met historische nauwgezetheid en veel inlevingsvermogen beschrijft Sybille Knauss hoe de heldin denkt zich onvoorwaardelijk aan haar liefde te kunnen overgeven. Door deze onvoorzichtigheid verliest Elise Lensing, de geliefde van de (Duits-)Friese dichter Friedrich Hebbel, haar recht op een geborgen en gerespecteerd leven. Haar onbaatzuchtige liefde wordt een zelfoffer.

«Het leven van Elise Lensing is bijzonder geschikt voor een actualisering van het verleden… Verbijstering komt op – niet alleen in de vorm van medelijden met een vrouw die nauwelijks de hoogtepunten, maar el alle diepten van een leven als geliefde van een beroemd man heeft ervaren. Het stemt ook tot nadenken of er inderdaad in de afgelopen anderhalve eeuw zoveel is veranderd: Zijn wij werkelijk zo ver verwijderd van het mannelijk zelfbewustzijn dat zich zonder schroom vrouwen dienstbaar maakt, en vaneen vrouwelijk zelfbeeld dat in deze dienst zijn bevestiging zoekt? Het is verbijsterend te zien hoe zich uit de tijdgebonden context de tijdloosheid van een klassiek drama ontpopt.» – Frankfurter Allgemeine Zeitung