Wim Klinkenberg – Prins Bernhard. Een politieke biografie

Wim Klinkenberg
Prins Bernhard. Een politieke biografie
Paperback, geïllustreerd, 556 blz.,
Onze tijd / In de Knipscheer
Eerste uitgave 1979
ISBN 90-6265-042-2
UITVERKOCHT

Wim Klinkenberg wierp 23 jaar geleden de eerste steen. Sindsdien heeft zijn speurwerk naar de handel en wandel van de Prins der Nederlanden tot tal van opzienbarende publicaties geleid. Nu de carrière van de held van dit boek ten einde loopt, presenteert Klinkenberg zijn omvattende analyse van diens rol in de nationale en internationale politiek.
Bij deze afsluiting van zijn werk – dat naast een helder en gedurfd beeld van prins Bernhard ook uitzonderlijke observaties over andere prominenten in de politieke en economische top van Nederland bevat – legt de auteur tevens verantwoording af over zijn vertrouwelijke bronnen en omtrent de motieven die hem als marxistisch journalist ertoe bewogen, zich zo diepgaand met de Nederlandse dynastie bezig te houden.

Juist de Bondsrepubliek en Japan begrepen dat zij slechts dan een kans zouden maken ooit weer op wereldschaal aan de bak te komen, wanneer zij zich – althans voorlopig – zo nauw mogelijk met de machtigste der westelijke geallieerde overwinnaars zouden verbinden, een streven dat zich uiteraard wonderwel liet inpassen in de onmiddellijk na 1945 begonnen ‘koude oorlog’.
Alleen in dit kader kan de persoonlijke rol van Bernhard worden begrepen. Afgezien van het feit dat ook voor hem sinds lange jaren het adagium gold dat geld niet stinkt, kan zijn zakelijk en agentelijk boompje verwisselen alleen volledig worden verstaan wanneer men de grote politieke wereldkaart nauwlettend bestudeert.

«… een naslagwerk inzake een machtig interessante periode van de geschiedenis.» – Anton Constandse
Meer over Wim Klinkenberg