Sembène Ousmane – Taaw. Een jeugd in Dakar

Sembène Ousmane
Taaw. Een jeugd in Dakar
Oorspronkelijke titel Taaw
Senegal. Roman, Afrikaanse Bibliotheek
Vertaling Nelleke van Maaren
128 blz.,
ISBN 90-6265-372-3
Eerste uitgave oktober 1992

In Taaw. Een jeugd in Dakar voltrekken zich tegen de kleurige, geurige en lawaaiige achtergrond van een van Dakar’s buitenwijken – in de visie van Sembène Ousmane ‘een smeltkroes van traditie en anarchie waarin zich het nieuwe Afrika vormt’ – essentiële veranderingen in het leven van de jonge Taaw en zijn familie. In zijn hang naar zelfstandigheid komt Taaw in conflict met zijn vader. Zijn moeder, Yaye Dabo, kiest partij voor haar zoon en dus tegen haar echtgenoot, van wie zij zich uiteindelijk losmaakt. ‘In de schemer van de nacht die ten einde loopt, gloort onzekere licht. Sterren flonkeren nog aan de hemel. Deze lauwe dageraad brengt haar tot de overtuiging dat zij nooit meer de vrouw van het verleden zal zijn. Ze heeft vreemd genoeg het gevoel dat zij een nieuwe wereld in beweging zet.’
In de beschrijving van deze vrouw herkent de lezer bekende thema’s van Ousmane, als de vernederende invloed van polygamie en de afhankelijkheid van de vrouw van ’s mans grillen. In het Nawoord bij deze uitgave zegt Ousmane: ‘Ik ben tussen vrouwen opgegroeid, tussen vele moeders en grootmoeders. Zij verzorgden, vertroetelden en corrigeerden mij. Zij wekten mij, voedden mij, vertelden de verhalen vol van leven en brachten me naar bed. We leven in een matriarchale maatschappij. Naarmate meer vrouwen meer onderwijs volgen, zullen ze meer gelegenheid hebben de mannen te beïnvloeden. Dan zal Afrika haar waardigheid terugvinden.’
Meer over Sembène Ousmane