«Ja, het gaat veel over heimwee, maar ook over de worsteling om in een nieuw land je identiteit te hervinden.» – John Jansen van Galen

Over Een land met gesloten deuren van Tjalie Robinson in Het Parool, 3 oktober 2012:
Het genre dat Tjalie Robinson als zodanig beoefende, is uniek. Ik ken het in Nederland alleen van schrijvers als Justus van Maurik en M.J. Brusse, een eeuw geleden chroniqueurs van het grootstedelijk leven, en in Nederlands Indië van Tjalies tijdgenoot Willem Walraven. Schijnbaar achteloos en willekeurig dwalen zulke scribenten door achterbuurten, over boulevards, door parken en langs voetbalvelden en ze vinden overal wel ‘stof’ voor een ‘stukkie’ dat, vaak van de
hak op de tak springend, maar getuigend van een scherpe opmerkingsgave, een haarfijn beeld oproept van een stad en een tijdsgewricht. (…) De titels van de stukken vormen bij elkaar zo ongeveer Tjalies program als immigrant: De deugden van het oude Indië, Een Nederlander verbannen in Nederland, Land van zorg, luxe en progressiviteit. Ook: Een land met gesloten deuren en Heimwee is beter dan Holland. De ambivalentie druipt ervan af. Zou hij terug gewild hebben naar Indië? Hij kon niet terug en Indië was er niet meer.

Lees hier de hele recensie

Meer over Tjalie Robinson

Cobie Frank – Alsof er niets gebeurd was

Cobie Frank
Alsof er niets gebeurd was
Terugblik van een joodse verzetsman
Nederland
Paperback, 256 blz.,
Imprint Onze Tijd
ISBN 902-6265-199-2
Eerste uitgave april 1985

Deze terugblik van Cobie Frank boeit door de strijdbare en realistische opstelling. Zoals helaas te weinig (joodse) Nederlanders had hij de duistere voortekens in de jaren dertig juist geïnterpreteerd en zich mentaal en fysiek voorbereid. Hij sloot zich meteen bij een verzetsgroep aan en wist dank zij een goede training en veel durf aan aanhouding en deportatie te ontsnappen. Jarenlang verzorgde hij de buitenland-berichtgeving voor het illegale Parool vanuit onderduikadressen. De gelegaliseerde krant con Cobie Franks consequent antifascisme en zijn speurwerk naar ex-collaborateurs niet langer gebruiken, en hij moest vertrekken.