Soumaya Naamane – De schaamte ontsluierd. Globepocket

Soumaya Naamane
De schaamte ontsluierd
Oorspronkelijke titel Au-delà de toute pudeur
Vertaling Veronique Huijbregts
Marokko
Globepocket, 304 blz.,
ISBN 978-90-6265-727-8
Eerste uitgave oktober 1994

Evenals Nawal El Saadawi en Fatima Mernissi komt de Marokkaanse sociologe Soumaya Naamane op voor de rechten van vrouwen in het islamitische Noord-Afrika, maar stelt daarbij hun beleving van seksualiteit centraal.

Achter de sluier van de schaamte verbergen zich frustratie, gebrek aan openheid en groot lijden. Soumaya Naamane doorbreekt de barrières van zwijgplicht en schaamte en spreekt openhartig over erotiek en begeerte, over zeggenschap over het eigen lichaam en contacten met mannen, over huwelijkstradities en bruidsprijs, over polygamie en de mythe van de maagdelijkheid, over seksualiteit en orgasme, over seksuologie en islam.

De schaamte ontsluierd is een moedig boek dat bijdraagt tot een beter begrip van het leven van vrouwen in Noord-Afrika en van Noordafrikaanse vrouwen in onze westerse samenleving.

Sembène Ousmane – Taaw. Een jeugd in Dakar

Sembène Ousmane
Taaw. Een jeugd in Dakar
Oorspronkelijke titel Taaw
Senegal. Roman, Afrikaanse Bibliotheek
Vertaling Nelleke van Maaren
128 blz.,
ISBN 90-6265-372-3
Eerste uitgave oktober 1992

In Taaw. Een jeugd in Dakar voltrekken zich tegen de kleurige, geurige en lawaaiige achtergrond van een van Dakar’s buitenwijken – in de visie van Sembène Ousmane ‘een smeltkroes van traditie en anarchie waarin zich het nieuwe Afrika vormt’ – essentiële veranderingen in het leven van de jonge Taaw en zijn familie. In zijn hang naar zelfstandigheid komt Taaw in conflict met zijn vader. Zijn moeder, Yaye Dabo, kiest partij voor haar zoon en dus tegen haar echtgenoot, van wie zij zich uiteindelijk losmaakt. ‘In de schemer van de nacht die ten einde loopt, gloort onzekere licht. Sterren flonkeren nog aan de hemel. Deze lauwe dageraad brengt haar tot de overtuiging dat zij nooit meer de vrouw van het verleden zal zijn. Ze heeft vreemd genoeg het gevoel dat zij een nieuwe wereld in beweging zet.’
In de beschrijving van deze vrouw herkent de lezer bekende thema’s van Ousmane, als de vernederende invloed van polygamie en de afhankelijkheid van de vrouw van ’s mans grillen. In het Nawoord bij deze uitgave zegt Ousmane: ‘Ik ben tussen vrouwen opgegroeid, tussen vele moeders en grootmoeders. Zij verzorgden, vertroetelden en corrigeerden mij. Zij wekten mij, voedden mij, vertelden de verhalen vol van leven en brachten me naar bed. We leven in een matriarchale maatschappij. Naarmate meer vrouwen meer onderwijs volgen, zullen ze meer gelegenheid hebben de mannen te beïnvloeden. Dan zal Afrika haar waardigheid terugvinden.’
Meer over Sembène Ousmane