Worden Nederlandse moslims bij wet tweederangsburgers?

Over ‘Het sluipend gif van islamofobie’  door Walter Palm op Republiek Allochtonië, 03 januari 2024:

‘De aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap heeft de weg geplaveid voor de PVV om met een simpele uitbreiding van de Rijkswet niet alleen jihadisme te bestraffen, maar ook de Nederlandse nationaliteit in te trekken van in Nederland woonachtige moslims die zich niet houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.’ Dat schrijft Walter Palm, die 35 jaar als ambtenaar ministers adviseerde over het integratiebeleid. ‘Toen ik in 2019 mijn essay ‘Het sluipend gif van islamofobie, 1989-2019’  publiceerde kon ik niet bevroeden dat vier jaar later een islamofobe partij de grootste zou worden in Nederland. ‘

Lees hier verder
Meer over ‘Het sluipend gif van islamofobie’
Meer over Walter Palm bij Uitgeverij In de Knipscheer