Pia van Egmond deelt persoonlijke ervaring met ouderendiscriminatie.

Pia van Egmond over ouderendiscriminatie in Medisch Contact nr. 8, 28 juni 2024:

Pia van Egmond was tijdens haar werkzame leven radiotherapeut-oncoloog. Voor haar zijn ouderenzorg en respect voor de eigen wil van patiënten belangrijke thema’s. Zij is de auteur van de roman ‘Tijd om te gaan’ over leeftijdsdiscriminatie. Onlangs werd haar man op alarmerende wijze gediscrimineerd. Zij kreeg sterk de indruk dat hij niet de enige was die zoiets overkwam en heeft haar ongenoegen op schrift gesteld en deze praktijkervaring als relevant voor de huidige (medische) ouderendiscriminatie eerder dit jaar gepubliceerd in Medisch Contact, hét wekelijks verschijnende artsenvakblad van Nederland, uitgegeven door de KNMG, de federatie van beroepsverenigingen van artsen. ‘U moet wel beseffen dat u dan iedereen hier nog over u heen krijgt.’ ‘Iedereen?’ vroeg ik gealarmeerd. ‘Wat bedoelt u daar precies mee?’ ‘De intensivist, de cardioloog, het hoofd van de afdeling. U wordt vanavond gebeld, mevrouw.’

Lees hier verder
Meer over ‘Tijd om te gaan’