«Ook laten Mok en Stam de Nederlandse slavernijgeschiedenis veel eerder beginnen dan tot op heden gebruikelijk.» – Cees Luckhardt

Over ‘Haarlemmers en de slavernij(2) van Ineke Mok en Dineke Stam in Antilliaans Dagblad, 4 september 2023:

Het boek ‘Haarlemmers en de slavernij’ is veel meer dan een beschrijving van hoe Haarlemmers betrokken waren bij de slavernij. Zo worden door de auteurs Dineke Stam en Ineke Mok,  in ruim veertig van de driehonderdzestig  bladzijden die dit boek kent,  Curaçao en zijn rol in de slavernij uitvoerig op allerlei gebieden en fronten besproken. (…)  Deze publicatie geeft de beschrijving van het schip De Nieuwe Post waarop in 1715 het totaalaantal mensen opliep tot bijna zeshonderd, waaronder honderddertig kinderen, doordat de kapitein vier Portugese schepen wist te veroveren. Dit schip met uiteindelijk meer dan de gebruikelijke twaalf tot twintig procent kinderen aan boord reisde naar Curaçao in opdracht van de Haarlemmer H. Haring die in Elmina gestationeerd was als de WIC-directeur-generaal in het Afrikaanse slavenfort dat tot 1871 in Nederlands bezit zou blijven. De gevangengenomen Afrikanen die in Elmina (Ghana) en Angola aan boord waren gebracht werden voordat ze werden gedeporteerd naar het Caribisch gebied naamloos geregistreerd en gebrandmerkt. (…) De verwondering over hoe de ene mens de ander dit kan aandoen blijft bij de lezer op het netvlies staan tijdens het verder doornemen van de hier gepubliceerde veelal nieuwe en overweldigende informatie. Te meer daar in de inleiding niet alleen te lezen was dat slavernij een constante staat van oorlog was, maar ook dat naast de ruim 600.000 mensen die officieel onder Nederlandse vlag tussen 1606 en 1829 werden gekidnapt, weggerukt uit hun familie en gedeporteerd vanuit hun geboorteland in Afrika naar de ‘Nieuwe wereld’, in de koloniën nog eens miljoenen mensen in slavernij werden geboren. Tijdens het volledig doornemen van het prachtig in kleur vormgegeven boek, waardoor de schilderijen in detail kunnen worden bekeken op mensen van kleur, krijgt de lezer nog veel meer tot nadenken stemmende interpretaties van de slavernijgeschiedenis. (…) Ook laten Mok en Stam de Nederlandse slavernijgeschiedenis veel eerder beginnen dan tot op heden gebruikelijk. “Vanaf 1588 ontwikkelde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, kortweg de Republiek, zich tot een imperialistische grootmacht en deze was halverwege de zeventiende eeuw enkele decennia lang de grootste slavenhandelaar.” (…)
Lees hier het artikel (2)
Meer over ‘Haarlemmers en de slavernij’
Meer over slavernij in andere boeken van Uitgeverij In de Knipscheer