Frank Starik – Nepvuur. Gedichten

Frank Starik
Nepvuur
Nederland, gedichten
Paperback 64 blz.
ISBN 90-6265-291-3
Eerste druk 1988

In een toegankelijke taal en met subtiele spot schetst Frank Starik de tragiek van het menselijke bestaan. Zijn centrale vraag luidt: ‘Wat heb jij met je leven gedaan?’ En daarop is maar één antwoord mogelijk: ‘Ik ben mijn leven lang vroeg opgestaan.’ Onbeduidender kan een mensenleven haast niet zijn. Starik registreert in zijn gedichten deze overbodigheid van het menselijk handelen. Mensen worden tot losse atomen, slechts ijverig bezig met het opbouwen van misverstanden. De personages die zich door Stariks poëzie bewegen, zijn over het algemeen ‘losers’, zonder dat ze zelf door die gedachte geplaagd worden. Onbetekenende gestalten op weg naar het Grote, Suffe Geluk. Wat Starik zijn lezer uiteindelijk wil laten zien, is het schijnsel van de elektrische open haard, het nepvuur, als metafoor voor het menselijk zelfbedrog, het genoegen dat men neemt met dat wat niet echt is maar toch bestaat.
Meer over F. Starik