Hans van Pinxteren – Moord in de onvoltooide tijd. Verhalen

Hans van Pinxteren
Moord in de onvoltooide tijd
Verhalen
Paperback met flappen 80 blz.,
ISBN 90-6265-107-0
Eerste uitgave mei 1983

Moord in de onvoltooide tijd is niet zomaar een thriller. De actie speelt zich namelijk af in het illusionaire vlak, op de rand van het bewustzijn van Vanheim, hoofdpersoon en tevens verteller van het verhaal.
Vanheim verkeert in een crisis. Hij ervaart het leven van alledag als te mechanisch – hij moet functioneren binnen een apparaat dat niet alleen de richting van zijn handelen, maar ook van zijn denken bepaalt – en hij weigert in deze structuren de hem voorgeschreven rol te spelen. In de figuur van de regisseur personifieert hij het automatisme binnen deze maatschappij.
De vijf verschillende verhalen die Vanheim in Moord in de onvoltooide tijd vertelt, brengen hem steeds meer tot een eigen vorm van denken en spreken. In de ervaring met anderen, ontmoetingen met o.m. de persoon Artaud, experimenteert hij met taal, de regens en de vormen die hem niets meer zeggen. Artaud’s stem wordt in de loop van de vijf verhalen, die zich tezamen laten lezen als één cyclisch verlopend gedicht in proza, tot de tweede stem van Vanheim. Het is deze figuur waarmee Vanheim zijn tegenstander, de regisseur, uiteindelijk schaakmat zet.

Hans van Pinxteren vertaalde werk van o.m. Arthur Rimbaud, Gustave Flaubert en Antonin Artaud. In 1980 werd hem de Martinus Nijhoffprijs toegekend.
Als dichter manifesteerde hij zich met de bundels Verstuivend gebied (1979) en Vluchtig schuinschrift (1981). Moord in de onvoltooide tijd is zijn eerste prozaboek.
Meer over Hans van Pinxteren