Albert Stol – De Strijd om Moeder Aarde

ALBERT STOL
De Strijd om Moeder Aarde
4e Russel tribunaal
Nederland, Verslag
Paperback, 128 blz.,
ISBN 90-6265-071 6
Eerste druk oktober 1983
UITVERKOCHT

De Indianen uit het gehele Amerikaanse continent hebben nooit tevoren zo duidelijk en uitvoerig hun zaak kunnen bepleiten als tijdens het in 1980 te Rotterdam gehouden Vierde Russel Tribunaal. Hoewel het tribunaal niet beschikt om zijn bevindingen aan de afzonderlijke regeringen op te leggen. Is het erin geslaagd de strijd voor de mensenrechten van de oorspronkelijke bewoners van Amerika aan de wereld openbaar te maken.

In De Strijd om Moeder Aarde brengt Albert Stol verslag uit over alle cases die door de Indianenstammen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika aanhangig gemaakt werden tegen hun belagers en onderdrukkers – vaak in de bewoordingen van de welbespraakte Indiaanse pleiters. Deze eisen voor gerechtigheid en menswaardige behandeling worden telkens in de historische context van de respectieve landen geplaatst, zonder daarbij de verscheidenheid van de Indiaanse culturen uit het oog te verliezen.