Andrej A. Gromyko – Vrede voor deze en komende generaties. Essays Toespraken Analyses

Andrej A. Gromyko
Vrede voor deze en komende generaties
Vertaling B.A.G. Heera en J. Pijper
Sovjet Unie,
Paperback, 292 blz.,
ISBN 90-6265-179-8
Eerste uitgave september 1984

«Men redeneert in Washington ongeveer volgens het simpele schema: het is noodzakelijk een overwicht op de Sovjet-Unie te hebben om haar in angst te houden. Dit wordt openlijk gezegd: om haar in angst te houden. Maar in dat geval zou ook de Sovjet-Unie gerechtigd zijn om de andere kant in angst te houden. Als men zo te werk gaat, dan moeten zowel de kracht als de angst gelijkelijk worden verdeeld tussen beide partijen, en dan moet men niet redeneren: ‘De kracht is voor ons, de Verenigde Staten, en de angst is voor jullie, die is de bestemming van de Sovjet-Unie.’
Wij zijn er echter van overtuigd dat heel deze logica van angst en kracht fout is. De veiligheid van beide partijen en van de wereld als geheel moet men niet funderen op angst en ook niet op het najagen van militair evenwicht. Het streven naar overeenkomsten, naar de dialoog en naar onderling vertrouwen moet de stimulerende en beslissende beweegreden zijn in de betrekkingen tussen de staten. De grondslag hiervoor vormen erkenning en handhaving van de ontstane pariteit, waarbij men naar vermogen streeft naar een steeds lager niveau van bewapening.»