Conferentie Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst

weblogoafrikaOver ‘Racisme en de positie van Nederlanders van Afrikaanse afkomst’ in Postillion Convention Centre Amsterdam op maandag 12 december 2016 van 10:00 – 22:00 uur:
De conferentie, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staat in het teken van kennis delen, versterking van de eigen kracht, samenwerking en verbinding. De Verenigde Naties (VN) hebben 2015-2024 uitgeroepen tot Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (resolutie 68/237). Nederland, als een van de leden van de VN, staat achter deze resolutie. De resolutie roept alle VN lidstaten op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst) zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden. Dit decennium loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024 en kent drie pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling. De dag kent een veelzijdig programma: films, panels, hoorcolleges, debatten, workshops en trainingen. Met onder andere thema’s als ‘Diversiteit aan de top’, ‘Gelijke kansen in het onderwijs’, ‘Wit is ook een kleur’ en ‘Zwarte rolmodellen’. Uitgeverij In de Knipscheer is 12 december aanwezig met een boekenstand met haar ‘Afrikaanse diasporafonds’, in het bijzonder haar Surinaamse en Antilliaanse titels.
Route: Postillion Amsterdam, Paul van Vlissingenstraat 8, 1096 BK Amsterdam
Meer informatie over de conferentie
Hier klikken voor aanmelden voor deelname aan de conferentie