«Tjalie Robinson schreef in de jaren vijftig commentaar op het leven van de Indo-Europese gemeenschap in Nederland. Hier bestond maar bitter weinig begrip voor de nieuwkomers.» – André Keikes

Over Een land met gesloten deuren van Tjalie Robinson in Leeuwarder Courant, 28 september 2012:
Opvallend en nog steeds actueel in deze vlot leesbare bundel, is Robinsons irritatie over de ‘overdreven bezorgdheid’ in Nederland, waardoor volgens hem een ieders zelfredzaamheid zienderogen afneemt. De prachtige omslagillustraties zijn van Peter van Dongen.

Lees hier de recensie
Meer over Tjalie Robinson