«Vragen opwerpen en discussie uitlokken: grote verdienste van Aart Broek.» – Ko van Geemert

Over ‘Je wordt zelf niet wit door anderen zwart te maken’ van Aart G. Broek in Amigoe-Ñapa, 30 maart 2024:

Ko van Geemert wijdt de 10de aflevering van zijn rubriek ‘…Niet onopgemerkt gebleven: over Curaçaose schrijvers en Curaçaose boeken’ aan het jongste boek van Aart G. Broek. Op 19 december 2022 maakte toenmalig premier van Nederland, Mark Rutte, excuses voor het slavernijverleden en de veronderstelde doorwerking daarvan tot op de dag van vandaag. Enige tijd later, op 1 juli 2023, deed de koning dit tijdens de slavernijherdenking in Amsterdam nog eens dunnetjes over. Aart Broek heeft zo zijn bedenkingen.(…) Kern van de boodschap is: Ontwikkel je zelf: ‘Je moet vooral zélf aan de slag, allereerst zélf presteren. Dat zorgt zowel voor een groeiend zelfvertrouwen als voor een meer inspirerende basis voor ondersteuning dan de opeenstapeling van verwijten, slachtofferschap en verwrongen geschiedschrijving.’  (…) Broeks oplossing is: een ongedeeld Nederlanderschap. Hij constateert dat er binnen het koninkrijk sprake is van eerste- en tweederangsburgers. Daar moet een eind aan komen. Daarbij hoort: in het gehele koninkrijk moet hetzelfde niveau gelden van alle maatschappelijke voorzieningen. (…) Broek: ‘Op de vraag “hoe nu verder?” past maar één antwoord: samen, gelijkwaardig en in één Koninkrijk.’ (…)

Bron
Lees hier de recensie
Meer over ‘Je wordt zelf niet wit door een ander zwart te maken’
Meer over Aart G. Broek bij Uitgeverij In de Knipscheer